Odoslané

Vaša správa bola úspešne odoslaná.

KOMPLIKOVANÁ LEGISLATÍVA A ADMINISTRATÍVA

Napriek tomu spracovanie personalistiky a miezd je súčasťou života každej firmy, hoci nie je ich hlavnou podnikateľskou činnosťou.

ŠPECIALISTI NA KAŽDÚ OBLASŤ

V našom tíme sú špecialisti na mzdy, personalistiku a rozvoj ľudských zdrojov, účtovníctvo a dane.

BUDUJEME PRE VÁS RIEŠENIA

Špecializácia našich kolegov na jednotlivé oblasti nám umožňuje poskytovať široké spektrum odborných služieb a navrhnúť pre zákazníka optimálne riešenie s vysokou pridanou hodnotou.

Neprihlásenie zamestnanca do SP! Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov na zmeny v Sadzobníku pokút, na základe ktorého zvýšila od 1. 8. 2018 pokutu za oneskorené prihlásenie zamestnanca, a to do výšky 16,60 eur za každý deň omeškania. Ak zamestnávateľ neprihlásil zamestnanca do registra poistencov vôbec, pokuta môže byť do výšky 33,20 eur za každý deň omeškania.

Zmena zdravotnej poisťovne? Prepoistiť sa možno raz ročne a to do 30. septembra. Najdôležitejšou povinnosťou zamestnanca je oznámiť zmenu ZP svojmu zamestnávateľovi do 8 dní od jej uskutočnenia. V opačnom prípade vám môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou udeliť pokutu až do výšky 331 eur.

Outsourcing miezd a personalistiky

Láka Vás bezproblémové spracovanie miezd personalistiky s minimálnymi nákladmi? Prejdite na službu outsourcing miezd a personalistiky.

Komplexné poradenstvo

Chýbajú Vám dôležité informácie z personálnej oblasti? Potrebujete nastaviť HR procesy? Naše komplexné poradenstvo je určené pre Vás.

Diskrétne výplatné pásky

Chcete zabezpečiť mzdové informácie pre zamestnancov? Používajte diskrétne výplatné pásky.

Venujte sa naplno svojmu biznisu a profitujte z profesionality nášho tímu.

Služby
Výhody
Produtky

Napíšte nám